Close SplitView Logo Menu
logo

شرکت دکوراسیون داخلی و بازسازی مهرآداک

يك معماری تازه ، خالق يك زندگی تازه

دسته بندی پروژه ها
پروژه های انجام شده

طراحی رستوران لوکس و مدرن

کارفرما: اقای نیکجو

تاریخ اجرا: آذر 98

مشاهده

طراحی رستوران مدرن برای فرار از روزمرگی ها

کارفرما: اقای تولایی

تاریخ اجرا: زمستان98

مشاهده

طراحی رستوران مدرن و آوانگارد

کارفرما: آقای شاهرودی

تاریخ اجرا: پاییز 98

مشاهده

کافه رستوران مدیترانه ای

کارفرما: آقای محمدی

تاریخ اجرا: تابستان 97

مشاهده

آلترناتیو های طراحی کافه کتاب

کارفرما: خانم یوسفی

تاریخ اجرا: تابستان 97

مشاهده